Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Chọn ngành dọc bên dưới để tiếp tục!

Nội dung đặt chỗ trên Maps hiện được sắp xếp và tùy chỉnh theo ngành dọc. Vui lòng chọn ngành dọc phù hợp để xem thông tin bạn đang tìm kiếm.

Ngành dọc đặt phòng trên Google Maps

Làm đẹp

Bật dịch vụ đặt lịch hẹn làm đẹp tại thẩm mỹ viện.

Ăn uống

Cho phép đặt chỗ tại nhà hàng, danh sách chờ và dịch vụ ăn uống.

Thể dục

Bật tính năng lên lịch học thể dục hoặc cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe.

Dịch vụ tài chính

Bật dịch vụ tư vấn dịch vụ tài chính.

Đặt món ăn

Bật dịch vụ giao và nhận đồ ăn.

Chăm sóc sức khỏe

Bật cuộc hẹn cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Quảng cáo dịch vụ địa phương

Bật tính năng đặt trước dưới dạng một tính năng dành cho các nhà quảng cáo dịch vụ địa phương.

Đặt hàng bán lẻ

Cho phép đến lấy hàng và giao hàng cho người bán lẻ.