Text

Yerelleştirilmiş metin yükü olabilir. Bazı Metin alanlarında işaretlenmiş içerik olabilir.

JSON gösterimi
{
 "value": string,
 "localizedValue": [
  {
   object (LocalizedString)
  }
 ]
}
Alanlar
value

string

Bilinmeyen bir yerel ayarda metin değeri. Yalnızca localizedValue boşsa gereklidir. Bu değerin yerel ayarı iş ortağına veya servis sağlayıcıya bağlı olabilir. Belirli bir dil olduğu varsayılmamalıdır.

localizedValue[]

object (LocalizedString)

Yerel ayara göre metin değerleri. İsteğe bağlı.

YerelleştirilmişDize

Bir yerel ayardaki dize örneği.

JSON gösterimi
{
 "locale": string,
 "value": string
}
Alanlar
locale

string

IETF BCP 47 dil kodu; ör. "en&quot, "mas&; http://www.w3.org/International/articles/language-tags/ sayfasına bakın.

value

string

Yukarıdaki yerel ayarda (UTF-8) mesaj.