İstekleri Yetkilendirme

Uygulamanızın Manufacturer Center API'ye gönderdiği her istek bir yetkilendirme jetonu içermelidir. Bu jeton ayrıca uygulamanızı Google'a tanıtır.

Yetkilendirme protokolleri hakkında

Uygulamanız, istekleri yetkilendirmek için OAuth 2.0 kullanmalıdır. Başka hiçbir yetkilendirme protokolü desteklenmez. Uygulamanız Google ile Oturum Açma özelliğini kullanıyorsa yetkilendirme işleminin bazı kısımları sizin adınıza gerçekleştirilir.

OAuth 2.0 kullanarak istekleri yetkilendirme

Manufacturer Center API'ye yapılan tüm istekler, kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından yetkilendirilmelidir.

OAuth 2.0 ile yetkilendirme işleminin ("akış") ayrıntıları, yazdığınız uygulamanın türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Aşağıdaki genel işlem tüm uygulama türleri için geçerlidir:

 1. Uygulamanızı oluştururken Google API Konsolu'nu kullanarak kaydedersiniz. Ardından Google, daha sonra ihtiyaç duyacağınız bilgiler (ör. istemci kimliği ve istemci gizli anahtarı) sağlar.
 2. Google API Konsolu'nda Manufacturer Center API'yi etkinleştirin. (API, API Konsolu'nda listelenmemişse bu adımı atlayın.)
 3. Uygulamanız kullanıcı verilerine erişmesi gerektiğinde Google'dan belirli bir erişim kapsamı ister.
 4. Google, kullanıcıya uygulamanızı kullanıcının verilerinden bazılarını istemeye yetkilendirmesi için bir onay ekranı gösterir.
 5. Kullanıcı onaylarsa Google, uygulamanıza kısa süreli bir erişim jetonu verir.
 6. Uygulamanız, erişim jetonunu isteğe ekleyerek kullanıcı verileri için istekte bulunur.
 7. Google, isteğinizin ve jetonun geçerli olduğuna kanaat getirirse istenen verileri döndürür.

Bazı akışlarda başka adımlar da yer alır. Örneğin, yeni erişim jetonları almak için yenileme jetonları kullanmak. Farklı uygulama türlerine yönelik akışlar hakkında ayrıntılı bilgi için Google'ın OAuth 2.0 dokümanlarına bakın.

Manufacturer Center API için OAuth 2.0 kapsam bilgileri aşağıda verilmiştir:

Kapsam Anlamı
https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter Okuma/yazma erişimi.

Uygulamanızın OAuth 2.0 kullanarak erişim isteğinde bulunabilmesi için hem kapsam bilgilerine hem de uygulamanızı kaydederken Google tarafından sağlanan bilgilere (ör. istemci kimliği ve istemci gizli anahtarı) ihtiyacı vardır.

İpucu: Google API'leri istemci kitaplıkları, yetkilendirme işleminin bazı adımlarını sizin yerinize gerçekleştirebilir. Bu kitaplıklar çeşitli programlama dilleri için kullanıma sunulmuştur. Ayrıntılar için kitaplıkların ve örneklerin bulunduğu sayfayı inceleyin.

Yetkilendirme Örneği

Aşağıdaki kod, istemcinizi nasıl yapılandıracağınızı ve yüklü uygulamalar için OAuth 2.0'ı kullanarak istekleri nasıl yetkilendireceğinizi gösterir. Diğer dilleri Örnekler ve Kitaplıklar sayfamızda bulabilirsiniz.

Java

Bu, Yüklü Uygulamalar için OAuth 2.0'ı Kullanma bölümünde açıklanan komut satırı yetkilendirme kodu akışıdır.

Content API Java örnek kodumuzdan örnek snippet:

  public static void main(String[] args) {
   try {
    httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
    dataStoreFactory = new FileDataStoreFactory(DATA_STORE_DIR);
    jsonFactory = JacksonFactory.getDefaultInstance();
    scopes = "https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter";

    // load configuration
    File configPath = new File(basePath, "manufacturers");
    File configFile = new File(configPath, manufacturers-info.json);
    ManufacturersConfig config = new JacksonFactory().fromInputStream(inputStream, ManufacturersConfig.class);
    config.setPath(configPath);

    // Get authorization token
    Credential credential = authenticate(httpTransport, dataStoreFactory, config, jsonFactory, scopes);
    // ...
   }
  }

  private static Credential authenticate(httpTransport, dataStoreFactory, config, jsonFactory, scopes) throws Exception {
   try {
    Credential credential = GoogleCredential.getApplicationDefault().createScoped(scopes);
    System.out.println("Loaded the Application Default Credentials.");
    return credential;
   } catch (IOException e) {
    // No need to do anything, we'll fall back on other credentials.
   }
   if (config.getPath() == null) {
    throw new IllegalArgumentException(
      "Must use Application Default Credentials with no configuration directory.");
   }
   File clientSecretsFile = new File(config.getPath(), "client-secrets.json");
   if (clientSecretsFile.exists()) {
    System.out.println("Loading OAuth2 client credentials.");
    try (InputStream inputStream = new FileInputStream(clientSecretsFile)) {
     GoogleClientSecrets clientSecrets =
       GoogleClientSecrets.load(jsonFactory, new InputStreamReader(inputStream));
     // set up authorization code flow
     GoogleAuthorizationCodeFlow flow =
       new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
           httpTransport, jsonFactory, clientSecrets, scopes)
         .setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
         .build();
     // authorize
     String userID = ConfigDataStoreFactory.UNUSED_ID;
     Credential storedCredential = flow.loadCredential(userID);
     if (storedCredential != null) {
      System.out.printf("Retrieved stored credential for %s from cache.%n", userID);
      return storedCredential;
     }
     LocalServerReceiver receiver =
       new LocalServerReceiver.Builder().setHost("localhost").setPort(9999).build();
     Credential credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, receiver).authorize(userID);
     System.out.printf("Retrieved credential for %s from web.%n", userID);
     return credential;
    } catch (IOException e) {
     throw new IOException(
       "Could not retrieve OAuth2 client credentials from the file "

                  +  clientSecretsFile.getCanonicalPath());
    }
   }
   throw new IOException(
     "No authentication credentials found. Checked the Google Application"
              +  "Default Credentials and the paths "
              +  clientSecretsFile.getCanonicalPath()
              +  ". Please read the accompanying README.");
  }