Automatyczna weryfikacja przez SMS z interfejsem API SMS Fetchr

Interfejs SMS Fetcher API umożliwia automatyczną weryfikację użytkowników przy użyciu SMS-ów w aplikacji na Androida bez konieczności ręcznego wpisywania kodów weryfikacyjnych i bez wymagania dodatkowych uprawnień aplikacji. Gdy zaimplementujesz w swojej aplikacji automatyczną weryfikację SMS, proces weryfikacji wygląda tak:

  1. Użytkownik inicjuje weryfikację SMS-em w Twojej aplikacji. Aplikacja może poprosić użytkownika o podanie numeru telefonu lub użycie selektora Smart Lock na hasła, jeśli te informacje nie są potrzebne do utworzenia konta.
  2. Aplikacja wysyła do serwera żądanie weryfikacji numeru telefonu użytkownika. W zależności od tego, jakie informacje są dostępne w bazie danych użytkowników, żądanie może obejmować identyfikator użytkownika, numer telefonu użytkownika lub oba te elementy.
  3. Jednocześnie aplikacja wywołuje interfejs SMS Fetcher API, który zaczyna słuchać odpowiedzi z serwera.
  4. Serwer wysyła do użytkownika SMS-a z kodem jednorazowym, który ma zostać wysłany z powrotem na serwer, oraz haszem identyfikującym aplikację.
  5. Gdy urządzenie użytkownika otrzyma SMS-a, Usługi Google Play korzystają z haszu aplikacji, aby określić, czy wiadomość jest przeznaczona dla aplikacji, i udostępnia jej treść za pomocą interfejsu SMS Fetcher.
  6. Aplikacja analizuje jednorazowy kod z tekstu wiadomości i wysyła go z powrotem na serwer.
  7. Serwer odbiera jednorazowy kod z aplikacji, weryfikuje go, a na koniec rejestruje, że użytkownik potwierdził własność konta.

Aby zaimplementować w aplikacji automatyczną weryfikację SMS, zapoznaj się z przewodnikami dotyczącymi Androida i serwera:

Przewodnik Androida Przewodnik po serwerze