مدیریت اعتبار

اطلاعات نام کاربری/رمز عبور را ایمن ذخیره و بازیابی کنید.
API Blockstore به برنامه‌ها اجازه می‌دهد اطلاعات کاربری کاربر را بدون پیچیدگی یا خطر امنیتی مرتبط با ذخیره گذرواژه‌های کاربر ذخیره کنند.
به‌طور برنامه‌ریزی اعتبارنامه‌ها را ذخیره و بازیابی کنید و به‌طور خودکار کاربران را در دستگاه‌ها و وب‌سایت‌ها با Smart Lock for Passwords وارد سیستم کنید.
برای استفاده از ابزار تکمیل خودکار دستگاه، فرم‌ها را در برنامه‌ها فعال کنید.
برای استفاده از ابزار تکمیل خودکار مرورگر، فرم ها را در صفحات وب فعال کنید.