Users.dataSources.datasets: patch

Veri kümesine veri noktaları ekler. Veri kümesinin önceden oluşturulmuş olması gerekmez. Belirtilen veri kümesindeki tüm noktalar, bu veri kümesini almak için yapılan sonraki çağrılarla döndürülür. Veri noktaları, birden fazla veri kümesine ait olabilir.

Bu yöntem yama semantiği kullanmaz: Sağlanan veri noktaları, mevcut veriler değiştirilmeden yalnızca eklenir. Hemen deneyin.

İstek

HTTP isteği

PATCH https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/userId/dataSources/dataSourceId/datasets/datasetId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
dataSourceId string Veri kümesini oluşturan veri kaynağının veri akışı kimliği.
datasetId string Bu alan kullanılmaz ve güvenli bir şekilde atlanabilir.
userId string Tanımlanan kişi için veri kümesine yama uygulayın. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için me kullanın. Şu anda yalnızca me desteklenmektedir.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekiyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.write

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına bakın.

İstek içeriği

İstek gövdesinde, yama semantiği kurallarına göre bir Users.dataSources.datasets kaynağının ilgili bölümlerini aşağıdaki özelliklerle sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
Zorunlu Özellikler
dataSourceId string Bu veri kümesindeki noktaları oluşturan veri kaynağının veri akışı kimliği.
maxEndTimeNs long Veri kümesinin bu muhtemelen kısmen gösterilen tüm veri noktaları arasında en uzun bitiş zamanı. Zaman, sıfır zamandan itibaren nanosaniye cinsinden belirtilir. Bu değer, veri kümesi tanımlayıcısının ikinci kısmıyla da eşleşmelidir.
minStartTimeNs long Veri kümesinin bu muhtemelen kısmen gösterilen tüm veri noktaları için en kısa başlangıç zamanı. Zaman, sıfır zamandan itibaren nanosaniye cinsinden belirtilir. Bu değer, veri kümesi tanımlayıcısının ilk kısmıyla da eşleşmelidir.
point[] list Veri kümesindeki veri noktalarının endTimeNanos'a göre sıralanmış kısmi listesi. Bu liste, küçük bir veri kümesi alınırken tamamlanmış, bir veri kümesine yama uygulanırken veya tek bir yanıta eklenemeyecek kadar büyük bir veri kümesi alınırken kısmi olarak kabul edilir.
point[].dataTypeName string Bu veri noktasındaki değerlerin biçimini tanımlayan veri türü.
point[].endTimeNanos long Bu veri noktası tarafından temsil edilen aralığın bitiş zamanı (epoch'tan bu yana nanosaniye cinsinden).
point[].startTimeNanos long Bu veri noktası tarafından temsil edilen aralığın, sıfır zamandan bu yana nanosaniye cinsinden başlangıç zamanı.
point[].value[] list Veri noktasıyla ilgili her bir veri türü alanının değerleri. Bir veri türü alanına karşılık gelen her bir değerin, alanın veri kaynağında belirtilen veri türünde listelendiği sırada gerçekleşmesi beklenir.

Veri kaynağının tür alanındaki biçim enum değerine bağlı olarak tam sayı ve kayan nokta alanlarından yalnızca biri doldurulur.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Users.dataSources.cluster kaynağı döndürür.

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.