คู่มือสําหรับเจ้าของเนื้อหา

ใช้คําสั่งเพื่อเปิดใช้การลิงก์แอป ประกาศตัวแฮนเดิลแอปเริ่มต้น แชร์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ และอื่นๆ