ดูวิธีใช้ Data Portability API เพื่อส่งออกข้อมูลผู้ใช้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับปลายทางและเมธอดที่ได้จาก Data Portability API

เรียนรู้ว่ามีการส่งออกข้อมูลประเภทใดจากผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน

ดูข้อมูลผู้ใช้และนโยบายสำหรับนักพัฒนา

ดูแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น บันทึกประจำรุ่นและหน้าความช่วยเหลือ