พื้นที่ทํางานสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google

พื้นที่จัดกิจกรรมของเราจะนํานักพัฒนาซอฟต์แวร์ สตาร์ทอัพ และผู้เชี่ยวชาญ Google มารวมตัวกันผ่านเวิร์กช็อปและกิจกรรมเทคโนโลยีในหลากหลายหัวข้อ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนชุมชนและเร่งการเติบโต

พื้นที่ทํางานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ @ Google Singapore

พื้นที่ทํางานที่ศูนย์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ @ Google Singapore ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของสํานักงานใหญ่ในเอเชียของ Google จะมอบการเข้าถึงโดยตรงให้แก่ทรัพยากร ผู้คน โปรแกรม เครือข่าย และเทคโนโลยีของ Google