พบกับสตาร์ทอัพ

กลุ่ม Google for Startups Accelerator: Climate Change เป็นกลุ่มที่ 2 ที่รวบรวมสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นเรื่องสภาพอากาศที่หลากหลายจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 11 บริษัทรวมกันนี้จะใช้เทคโนโลยีเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คูเปอร์ติโน, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา

AmpUp เป็นบริษัทซอฟต์แวร์รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และผู้ให้บริการเครือข่ายที่ช่วยให้คนขับ โฮสต์ และหมู่ยานพาหนะสามารถชาร์จไฟได้โดยไม่ยุ่งยาก

โบคาราตัน, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา

Carbon Limit จะเปลี่ยนเป็นคอนกรีต CO2 ด้วยฟองน้ําปูนซีเมนต์สีเขียว โดยเปลี่ยนถนนและอาคารเป็นโซลูชัน CO2 แบบถาวร

ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา

สถานี ChargeNet มีเป้าหมายเพื่อทําให้การเรียกเก็บเงินเข้าถึงและสะดวกสบายในทุกชุมชน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้ PV + พื้นที่เก็บข้อมูล

ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา

ChargerHelp! เปิดใช้การซ่อมแซมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบออนดีมานด์ พร้อมไปกับการสร้างพนักงานท้องถิ่น ขจัดอุปสรรคต่างๆ และเพิ่มความคล่องตัวให้กับเศรษฐกิจในชุมชน

โบลเดอร์ โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

CO-Z เร่งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และให้อํานาจแก่ผู้เช่า เจ้าของบ้าน และธุรกิจต่างๆ ที่มีการควบคุมขั้นสูง การประหยัดค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัติ และการป้องกันไฟฟ้าดับ

ปทุมธานี ไทย

Community Energy Labs ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทําให้การจัดการพลังงานและการสร้างคาร์บอนอัจฉริยะมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทั้งสําหรับเจ้าของอาคารในชุมชนและราคาย่อมเยา

แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, รัฐแคลิฟอร์เนีย

Moment Energy ให้บริการพื้นที่เก็บพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาประหยัด และเสถียร โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เลิกใช้แล้ว

เมืองอุตสาหกรรม, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา

Mi Terro เป็นบริษัทชีววิทยาสังเคราะห์และวัสดุขั้นสูงที่สร้างวัสดุชีวภาพพลาสติกย่อยสลายได้จากบ้าน ซึ่งทําจากขยะทางการเกษตรจากพืช

วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

Nithio เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สําหรับการลงทุนด้านพลังงานสะอาด โดยทําให้ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นปัจจัยสําคัญในการเร่งทุนเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเข้าถึงพลังงานระดับสากล

นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

Re Company เป็นบริการสมัครใช้บริการบรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ําได้ โดยจัดหาระบบที่นํากลับมาใช้ใหม่พร้อมคอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาอย่างดีที่สุด และนํามาใช้กลับไปใช้ซัพพลายเชนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน

แปซิฟิกโกรฟ, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา

Understory ตรวจสอบและวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และให้ข้อมูลที่สามารถนําไปปฏิบัติในการจัดการที่ดิน การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย และการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ