REST Resource: userProfiles.guardians

Kaynak: Veli

Bir öğrenci ile öğrencinin velisi arasındaki ilişki. Veli, öğrencinin sınıf çalışmasıyla ilgili bilgi alabilir.

JSON gösterimi
{
  "studentId": string,
  "guardianId": string,
  "guardianProfile": {
    object (UserProfile)
  },
  "invitedEmailAddress": string
}
Alanlar
studentId

string

Veli ilişkisinin geçerli olduğu öğrencinin tanımlayıcısı.

guardianId

string

Veli için tanımlayıcı.

guardianProfile

object (UserProfile)

Velinin kullanıcı profili.

invitedEmailAddress

string

İlk veli davetiyesinin gönderildiği e-posta adresi. Bu alanı yalnızca alan yöneticileri görebilir.

Yöntemler

delete

Bir veliyi siler.

get

Belirli bir veliyi döndürür.

list

İstekte bulunan kullanıcının görüntülemesine izin verilen, istekle eşleşenlerle sınırlı olmak üzere velilerin listesini döndürür.