Method: registrations.delete

Bir Registration silindiğinde Classroom'un bu Registration için bildirim göndermeyi durdurmasına neden olur.

HTTP isteği

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/registrations/{registrationId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
registrationId

string

Registration öğesinin registrationId tanesi silinecek.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.push-notifications

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.