REST Resource: courses.teachers

Kaynak: Öğretmen

Bir dersin öğretmeni.

JSON gösterimi
{
  "courseId": string,
  "userId": string,
  "profile": {
    object (UserProfile)
  }
}
Alanlar
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı.

Salt okunur.

userId

string

Kullanıcının tanımlayıcısı.

Bir isteğin parametresi olarak belirtildiğinde bu tanımlayıcı aşağıdakilerden biri olabilir:

  • kullanıcının sayısal tanımlayıcısı
  • kullanıcının e-posta adresi
  • istekte bulunan kullanıcıyı gösteren "me" dize değeri
profile

object (UserProfile)

Öğretmen için genel kullanıcı bilgileri.

Salt okunur.

Yöntemler

create

Dersin öğretmenini oluşturur.

delete

Belirtilen öğretmeni belirtilen dersten kaldırır.

get

Dersin öğretmenini döndürür.

list

İstekte bulunan kişinin görüntüleme iznine sahip olduğu bu ders öğretmenlerinin listesini döndürür.