REST Resource: courses.posts

Kaynak

Bu kaynakla ilişkili kalıcı veri yok.

Yöntemler

getAddOnContext

Belirli bir yayın bağlamında Classroom eklentileri için meta verileri alır.