REST Resource: courses.courseWork.addOnAttachments.studentSubmissions

Kaynak: AddOnAttachStudentSubmission

Not güncelleme istekleri için kullanılan yük.

JSON gösterimi
{
  "pointsEarned": number,
  "postSubmissionState": enum (SubmissionState),
  "userId": string
}
Alanlar
pointsEarned

number

Bu eke ilişkin öğrenci notu. Ayarlanmadan bırakılırsa not ayarlanmaz.

postSubmissionState

enum (SubmissionState)

Eklenti ekinin üst yayınının (ör. ödev) gönderim durumu.

userId

string

Bu gönderimin sahibi olan öğrencinin tanımlayıcısı.

Bu alan, deneysel bir API değişikliğinin parçasıdır ve yalnızca yeterli kapsam verilmişse doldurulur.

Yöntemler

get

Eklenti eki için öğrenci gönderimini döndürür.

patch

Eklenti eki gönderimiyle ilişkili verileri günceller.