ListAddOnAttachmentsResponse

Eklenti eklerini listelerken verilen yanıt.

JSON gösterimi
{
  "addOnAttachments": [
    {
      object (AddOnAttachment)
    }
  ],
  "nextPageToken": string
}
Alanlar
addOnAttachments[]

object (AddOnAttachment)

Belirtilen yayının altındaki ekler.

nextPageToken

string

Sonraki sayfayı almak için pageToken olarak gönderilebilecek bir jeton. Bu alan atlanırsa sonraki sayfa bulunmaz.