GradeCategory

Bir dersteki not kategorisiyle ilgili ayrıntılar.

Sınıf çalışması, sıfır veya bir not kategorisine sahip olabilir ve bu kategori, genel notun hesaplanmasında kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için yardım merkezi makalesini inceleyin.

JSON gösterimi
{
  "id": string,
  "name": string,
  "weight": integer,
  "defaultGradeDenominator": integer
}
Alanlar
id

string

Not kategorisinin kimliği.

name

string

Not kategorisinin adı.

weight

integer

Genel ortalamanın bir parçası olarak kategori ortalamasının ağırlığı. %12,34'lük bir ağırlık 123400 olarak temsil edilir (%100, 1,000,000). İki ondalık hassasiyet kullandığımızdan son iki basamak her zaman sıfır olmalıdır. Yalnızca not hesaplama türü WEIGHTED_CATEGORIES olduğunda geçerlidir.

defaultGradeDenominator

integer

Paydanın varsayılan değeri. Yalnızca not hesaplama türü TOTAL_POINTS olduğunda geçerlidir.