Events: quickAdd

Basit bir metin dizesine göre etkinlik oluşturur. Hemen deneyin veya bir örneği inceleyin.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/events/quickAdd

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Halihazırda giriş yapmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.
Gerekli sorgu parametreleri
text string Oluşturulacak etkinliği açıklayan metin.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
sendNotifications boolean Kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine lütfen sendUpdates öğesini kullanın.

Etkinliğin oluşturulmasıyla ilgili bildirimlerin gönderilip gönderilmeyeceği. Değeri false olarak ayarlasanız bile bazı e-postaların hâlâ gönderilebileceğini unutmayın. Varsayılan değer: false.
sendUpdates string Yeni etkinliğin oluşturulmasıyla ilgili bildirimleri alması gereken davetliler.

Kabul edilen değerler şunlardır:
 • "all": Bildirimler tüm davetlilere gönderilir.
 • "externalOnly": Bildirimler yalnızca Google Takvim davetlilerine gönderilir.
 • "none": Hiçbir bildirim gönderilmez. Takvim taşıma görevleri için bunun yerine Etkinlikler.içe aktarma yöntemini kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Etkinlikler kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığını kullanır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.Event;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Quick-add an event
String eventText = "Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am";
Event createdEvent =
  service.events().quickAdd('primary').setText(eventText).execute();

System.out.println(createdEvent.getId());

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

created_event = service.events().quickAdd(
  calendarId='primary',
  text='Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am').execute()

print created_event['id']

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

$createdEvent = $service->events->quickAdd(
  'primary',
  'Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am');

echo $createdEvent->getId();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı kullanır.

result = client.quick_add_event(
 'primary',
 'Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am')
print result.id

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.