CalendarList: update

Kullanıcının takvim listesindeki mevcut bir takvimi günceller. Hemen deneyin veya bir örneği inceleyin.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/calendar/v3/users/me/calendarList/calendarId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Halihazırda giriş yapmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
colorRgbFormat boolean Takvim renklerini (RGB) yazmak için foregroundColor ve backgroundColor alanlarının kullanılıp kullanılmayacağı. Bu özellik kullanılırsa dizine dayalı colorId alanı otomatik olarak en iyi eşleşme seçeneğine ayarlanır. İsteğe bağlı. False, varsayılan değerdir.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

İstek gövdesinde aşağıdaki özelliklere sahip bir CalendarList kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
İsteğe Bağlı Özellikler
backgroundColor string Takvimin "#0088aa" onaltılık biçimindeki ana rengi. Bu özellik, dizin tabanlı colorId özelliğinin yerini alır. Bu özelliği ayarlamak veya değiştirmek için insert, update ve yama yöntemlerinin parametrelerinde colorRgbFormat=true öğesini belirtmeniz gerekir. İsteğe bağlı. yazılabilir
colorId string Takvimin rengi. Bu, renk tanımının calendar bölümündeki bir girişe referans veren bir kimliktir (renk uç noktasına bakın). Bu özelliğin yerini backgroundColor ve foregroundColor özellikleri alır. Bu özellikler kullanılırken yoksayılabilir. İsteğe bağlı. yazılabilir
defaultReminders[] list Kimliği doğrulanmış kullanıcının bu takvim için sahip olduğu varsayılan hatırlatıcılar. yazılabilir
defaultReminders[].method string Bu hatırlatıcı tarafından kullanılan yöntem. Olası değerler:
 • "email": Hatırlatıcılar e-postayla gönderilir.
 • "popup": Hatırlatıcılar, kullanıcı arayüzü pop-up'ı üzerinden gönderilir.

Hatırlatıcı eklerken zorunludur.

yazılabilir
defaultReminders[].minutes integer Etkinlik başlamadan önceki, hatırlatıcının tetiklenmesi gereken dakika sayısı. Geçerli değerler 0 ile 40320 arasındadır (dakika cinsinden 4 hafta).

Hatırlatıcı eklerken zorunludur.

yazılabilir
foregroundColor string On altılı biçimdeki "#ffffff" biçimindeki takvimin ön planı rengi. Bu özellik, dizin tabanlı colorId özelliğinin yerini alır. Bu özelliği ayarlamak veya değiştirmek için insert, update ve yama yöntemlerinin parametrelerinde colorRgbFormat=true öğesini belirtmeniz gerekir. İsteğe bağlı. yazılabilir
hidden boolean Takvimin listede gizlenip gizlenmediği. İsteğe bağlı. Bu özellik yalnızca takvim gizlendiğinde döndürülür. Bu durumda değer true olur. yazılabilir
notificationSettings object Kimliği doğrulanmış kullanıcının bu takvim için aldığı bildirimler. yazılabilir
notificationSettings.notifications[].method string Bildirimi göndermek için kullanılan yöntem. Olası değer:
 • "email": Bildirimler e-postayla gönderilir.

Bildirim eklerken gereklidir.

yazılabilir
notificationSettings.notifications[].type string Bildirimin türü. Olası değerler:
 • "eventCreation" - Takvime yeni bir etkinlik eklendiğinde gönderilen bildirim.
 • "eventChange" - Bir etkinlik değiştirildiğinde gönderilen bildirim.
 • "eventCancellation": Bir etkinlik iptal edildiğinde gönderilen bildirim.
 • "eventResponse" - Bir katılımcı etkinlik davetiyesine yanıt verdiğinde gönderilen bildirim.
 • "agenda": Gün içindeki etkinlikleri (sabahları gönderilir) içeren bir gündemdir.

Bildirim eklerken gereklidir.

yazılabilir
selected boolean Takvim içeriğinin takvim kullanıcı arayüzünde görünüp görünmediği. İsteğe bağlı. False, varsayılan değerdir. yazılabilir
summaryOverride string Kimliği doğrulanmış kullanıcının bu takvim için ayarladığı özet. İsteğe bağlı. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir CalendarList kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığını kullanır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.CalendarListEntry;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve the calendar list entry
CalendarListEntry calendarListEntry = service.calendarList().get("calendarId").execute();

// Make a change
calendarListEntry.setColorId("newColorId");

// Update the altered entry
CalendarListEntry updatedCalendarListEntry =
  service.calendarList().update(calendarListEntry.getId(), calendarListEntry).execute();

System.out.println(updatedCalendarListEntry.getEtag());

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# First retrieve the calendarListEntry from the API.
calendar_list_entry = service.calendarList().get(calendarId='calendarId').execute()
calendar_list_entry['colorId'] = 'newColorId'

updated_calendar_list_entry = service.calendarList().update(
  calendarId=calendar_list_entry['id'], body=calendar_list_entry).execute()

print created_calendar_list_entry['etag']

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

// First retrieve the calendarListEntry from the API.
$calendarListEntry = $service->calendarList->get('calendarId');
$calendarListEntry->setColorId('newColorId');

$updatedCalendarListEntry = service->calendarList->update($calendarListEntry->getId(), $calendarListEntry);

echo $updatedCalendarListEntry->getEtag();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı kullanır.

calendar_list_entry = client.get_calendar_list('calendarId')
calendar_list_entry.colorId = 'newColorId'
result = client.update_calendar_list(calendar_list_entry.id, calendar_list_entry)
print result.etag

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.