Acl: get

Bir erişim denetimi kuralı döndürür. Hemen deneyin veya bir örneği inceleyin.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl/ruleId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Halihazırda giriş yapmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.
ruleId string EKL kural tanımlayıcısı.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Acl kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığını kullanır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.AclRule;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve access rule
AclRule rule = service.acl().get('primary', "ruleId").execute();

System.out.println(rule.getId() + ": " + rule.getRole());

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

rule = service.acl().get(calendarId='primary', ruleId='ruleId').execute()

print '%s: %s' % (rule['id'], rule['role'])

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

$rule = $service->acl->get('primary', 'ruleId');

echo $rule->getId() . ': ' . $rule->getRole();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı kullanır.

result = client.get_acl('primary', 'ruleId')
print result.id + ": " + result.role

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.