Acl: delete

Erişim denetimi kuralını siler. Hemen deneyin veya bir örneği inceleyin.

İstek

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl/ruleId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Halihazırda giriş yapmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.
ruleId string EKL kural tanımlayıcısı.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığını kullanır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Delete access rule
service.acl().delete('primary', "ruleId").execute();

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

service.acl().delete(calendarId='primary', ruleId='ruleId').execute()

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

$service->acl->delete('primary', 'ruleId');

Ruby

Ruby istemci kitaplığı kullanır.

result = client.delete_acl('primary', 'ruleId')

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.