Mẫu cho Thư viện ứng dụng API của Google cho Java

Các mẫu hiện có

Để xem mọi mẫu có sẵn trong Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Java, hãy duyệt xem mẫu trên GitHub. Mỗi mẫu có một tệp dẫn.html giải thích cách thiết lập và sử dụng mẫu. (Để xem hướng dẫn trong trình duyệt dễ dàng hơn, hãy truy cập http://htmlpreview.github.io/ rồi dán URL của tệp HTML vào hộp văn bản.)

Chúng tôi hoan nghênh đóng góp của các mẫu cho các API khác, như mô tả trong hướng dẫn của chúng tôi để trở thành người đóng góp.

Nếu bạn muốn yêu cầu một mẫu cho các API khác không được liệt kê ở đây, hãy đăng yêu cầu trên StackOverflow bằng thẻ dành riêng cho API hoặc xem Các yêu cầu và khiếm khuyết về tính năng của tệp để biết thêm thông tin.