Biblioteka klienta interfejsu YouTube Reporting API dla języka .NET

YouTube Reporting API: pozwala planować zadania raportowania zawierające dane Statystyk YouTube i pobierać uzyskane w ten sposób raporty zbiorcze w postaci plików CSV.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu YouTube Reporting API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.YouTubeReporting.v1.