Biblioteka klienta API przepływu pracy dla .NET

Workflows API: zarządzanie definicjami przepływu pracy. Aby wykonywać przepływy pracy i zarządzać wykonaniami, zobacz interfejs Workflows Executions API.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Workflows API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Workflows.v1.