.NET için Workflow Executions API İstemci Kitaplığı

Workflow Executions API: Workflows API ile oluşturulan iş akışlarını yürütme.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Workflow Executions API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.WorkflowExecutions.v1.