.NET için Web Risk API İstemci Kitaplığı

Web Risk API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Web Risk API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.WebRisk.v1.