Biblioteka klienta Cloud Vision API dla .NET

Chociaż ta biblioteka jest nadal obsługiwana, zalecamy wypróbowanie nowszej biblioteki klienta Cloud Vision, zwłaszcza w przypadku nowych projektów. Sprawdź Biblioteki Cloud Vision, aby dowiedzieć się więcej o instalacji i wykorzystaniu.

Cloud Vision API: integruje z aplikacjami funkcje Google Vision, takie jak oznaczanie obrazów etykietami, wykrywanie twarzy, logo i punktów orientacyjnych, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) oraz wykrywanie treści dla dorosłych.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z Cloud Vision API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Vision.v1p1beta1.