Biblioteka klienta Cloud Video Intelligence API dla .NET

Cloud Video Intelligence API: wykrywa obiekty, treści dla dorosłych i zmiany scen w filmach. Określa też region, w którym są adnotacje, i transkrybuje mowę na tekst. Obsługuje zarówno asynchroniczny interfejs API, jak i interfejs API strumieniowania.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Video Intelligence API z użyciem biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudVideoIntelligence.v1p3beta1.