Biblioteka klienta interfejsu Cloud Video Intelligence API dla .NET

Cloud Video Intelligence API: wykrywa obiekty, treści dla dorosłych i zmiany scen w filmach. Określa też region na potrzeby adnotacji i tworzy transkrypcję mowy na tekst. Obsługuje zarówno asynchroniczny interfejs API, jak i interfejs API do strumieniowego przesyłania danych.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z Cloud Video Intelligence API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudVideoIntelligence.v1p1beta1.