.NET için Version History API İstemci Kitaplığı

Version History API: Version History API - Üretim

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Version History API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.VersionHistory.v1.