Biblioteka klienta interfejsu API historii zmian dla języka .NET

Version History API: (Interfejs API historii zmian) – Prod

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Version History API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.VersionHistory.v1.