Biblioteka klienta API historii wersji dla .NET

API historii zmian: interfejs API historii zmian – wersja produkcyjna

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu History History API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.VersionHistory.v1.