Biblioteka klienta interfejsu API historii zmian dla języka .NET

Interfejs API historii wersji: wersja produkcyjna interfejsu Version History API

Ta strona zawiera informacje na temat rozpoczynania pracy z interfejsem API historii wersji za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.VersionHistory.v1.