Biblioteka klienta interfejsu Google Vault API dla .NET

Google Vault API: przechowywanie i pozyskiwanie danych elektronicznych w Google Workspace. Aby móc korzystać z zasobów Vault, konto musi mieć [wymagane uprawnienia Vault](https://support.google.com/vault/answer/2799699) i dostęp do sprawy. Aby uzyskać dostęp do sprawy, konto musi utworzyć sprawę, udostępnić ją lub mieć uprawnienie **Wyświetlanie wszystkich spraw**. Aby na przykład pobrać eksport, konto musi mieć uprawnienie **Zarządzanie eksportowaniem** oraz udostępniona sprawa.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Google Vault API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Vault.v1.