Biblioteka klienta interfejsu Google Vault API dla .NET

Google Vault API: przechowywanie i pozyskiwanie danych elektronicznych na potrzeby Google Workspace. Aby móc korzystać z zasobów Vault, konto musi mieć [wymagane uprawnienia Vault](https://support.google.com/vault/answer/2799699) i mieć dostęp do sprawy. Aby można było uzyskać dostęp do sprawy, konto musi być utworzone, udostępnić sprawę tej osobie lub mieć uprawnienia **Wyświetlanie wszystkich spraw**. Aby na przykład pobrać eksport, trzeba mieć uprawnienie **Zarządzanie eksportowaniem** oraz udostępnione sprawy.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Google Vault API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Vault.v1.