Biblioteka klienta interfejsu Google Vault API dla .NET

Google Vault API: przechowywanie i pozyskiwanie danych elektronicznych w Google Workspace. Aby można było korzystać z zasobów Vault, konto musi mieć [wymagane uprawnienia do Vault](https://support.google.com/vault/answer/2799699) oraz dostęp do sprawy. Aby uzyskać dostęp do sprawy, użytkownik konta musi utworzyć tę sprawę, udostępnić ją osobie lub mieć uprawnienie **Wyświetlanie wszystkich spraw**. Aby na przykład pobrać eksport, konto musi mieć uprawnienie **Zarządzanie eksportowaniem** wraz z udostępnioną mu sprawą.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Google Vault API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Vault.v1.