.NET için Traffic Director API İstemci Kitaplığı

Traffic Director API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Traffic Director API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.TrafficDirectorService.v2.