.NET için Cloud TPU API İstemci Kitaplığı

Cloud TPU API: TPU API, müşterilerin Google TPU teknolojisine erişmesini sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud TPU API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.TPU.v1.