.NET için Cloud Text-to-Speech API İstemci Kitaplığı

Cloud Text-to-Speech API: Güçlü nöral ağ modelleri uygulayarak kulağa doğal gelen konuşmaları sentezler.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Text-to-Speech API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Texttospeech.v1.