.NET için Cloud Testing API İstemci Kitaplığı

Cloud Testing API: Geliştiricilerin, Google altyapısındaki mobil uygulamaları için otomatik testler çalıştırmasına olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Testing API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Testing.v1.