.NET için Tasks API İstemci Kitaplığı

Tasks API: Google Tasks API, görevlerinizi ve görev listelerinizi yönetmenize olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Tasks API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Tasks.v1.