Biblioteka klienta interfejsu API Menedżera tagów dla .NET

Interfejs API Menedżera tagów: ten interfejs API umożliwia klientom uzyskiwanie dostępu do konfiguracji kontenera i tagów oraz ich modyfikowanie.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu API Menedżera tagów i korzystania z Biblioteki klienta Google API w domenie .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.TagManager.v2.