.NET için Street View Publish API İstemci Kitaplığı

Street View Publish API: Konum, yön ve bağlantı meta verileriyle birlikte 360° fotoğrafları Google Haritalar'a yayınlar. Uygulamalar, kullanıcı tarafından oluşturulan Street View görüntülerini konumlandırma, bağlama ve yükleme için bir arayüz sunabilir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Street View Publish API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.StreetViewPublish.v1.