.NET için Storage Transfer API İstemci Kitaplığı

Storage Transfer API: Verileri harici veri kaynaklarından bir Google Cloud Storage paketine veya Google Cloud Storage paketleri arasında aktarır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Storage Transfer API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Storagetransfer.v1.