Biblioteka klienta interfejsu Storage Transfer API dla .NET

Storage Transfer API: przenosi dane z zewnętrznych źródeł danych do zasobnika Google Cloud Storage lub między zasobnikami Google Cloud Storage.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Storage Transfer API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Storagetransfer.v1.