.NET için Cloud SQL Admin API İstemci Kitaplığı

Cloud SQL Admin API: Cloud SQL veritabanı örneği yönetimi için API

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud SQL Admin API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.SQLAdmin.v1.