Biblioteka klienta Cloud SQL Admin API dla .NET

Cloud SQL Admin API: interfejs API do zarządzania instancją bazy danych Cloud SQL

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud SQL Admin API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.SQLAdmin.v1.