Biblioteka klienta interfejsu Cloud SQL Admin API dla .NET

Cloud SQL Admin API: interfejs API do zarządzania instancjami bazy danych Cloud SQL

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Cloud SQL Admin API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.SQLAdmin.v1.