Biblioteka klienta interfejsu Cloud Spanner API dla .NET

Chociaż ta biblioteka jest nadal obsługiwana, zalecamy wypróbowanie nowszej biblioteki klienta Cloud dla Cloud Spanner, zwłaszcza w przypadku nowych projektów. Szczegóły instalacji i wykorzystania znajdziesz w artykule Biblioteki Cloud Spanner.

Cloud Spanner API: Cloud Spanner to zarządzana, o znaczeniu krytycznym, globalnie spójna i skalowalna usługa relacyjnych baz danych.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Spanner API z użyciem biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Spanner.v1.