.NET için Cloud Kaynak Kod Depoları API İstemci Kitaplığı

Cloud Source Repositories API: Google tarafından barındırılan kaynak kodu depolarına erişir.

Bu sayfa, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Source Repositories API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler içerir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudSourceRepositories.v1.