.NET için Site Verification API İstemci Kitaplığı

Site Verification API: Google Site Verification API, uygulamaların web siteleri ve alan adları için sahiplik kayıtlarını yönetme sürecini otomatikleştirmesini sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Site Verification API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.SiteVerification.v1.