.NET için Google Sheets API İstemci Kitaplığı

Google Sheets API: Google E-Tablolar'ı okur ve yazar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Sheets API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere göz atın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Sheets.v4.