.NET için Service Usage API İstemci Kitaplığı

Service Usage API: Hizmet tüketicilerinin Google Cloud Platform'da kullanmak istediği hizmetleri etkinleştirir, mevcut veya etkin hizmetleri listeler ya da tüketicilerin artık kullanmadığı hizmetleri devre dışı bırakır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Service Usage API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ServiceUsage.v1.