.NET için Service Networking API İstemci Kitaplığı

Service Networking API: Belirli hizmetler için gereken ağ yapılandırmalarının otomatik olarak yönetilmesini sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Service Networking API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ServiceNetworking.v1.