Biblioteka klienta interfejsu Service Management API dla .NET

Service Management API: Zarządzanie usługami Google umożliwia producentom usług publikowanie usług w Google Cloud Platform, aby klienci mogli je odkrywać i używać.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Service Management API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.ServiceManagement.v1.